Life Fitness Platinum Club Series Discover SI Upright Bike

pcs-uprightbike-discoversi-diamondwhite
discover-si-non-tread-console

Life Fitness Platinum Club Series Discover SI Upright Bike

5.495,00

EEN INSPIREREND PREMIUMCARDIOTOESTEL
De Platinum Club-serie ishet resultaat van superieurebiomechanica, een goeddoordacht ontwerp en eeninnovatieve push naar deconnect-ervaring.

Categorieën: ,

Productbeschrijving

COMFORTABEL FIETSEN
Meerdere afstelopties maken fietsencomfortabel voor bijna iedereen.De knee-over-pedal-spindle (KOPS)uitlijning vermindert de druk op deknieën.

VERBINDING MET CARDIO
U hebt de keuze uit drie consoles, zodatu geïnspireerd en gemotiveerd blijft. Elkeconsole is compatibel met Bluetooth®zodat u uw trainingssessies kunt bijhoudenmet LFconnect of compatibele mobieleapps van Life Fitness.

HOOGWAARDIGE ENGINEERING
Dezelfde hoogwaardige apparatuur alsu in ’s werelds beste fitnessclubs vindt,kunt u nu ook thuis hebben.

KLEURKEUZEN
Kies uit Arctic Silver, Titanium Storm,Black Onyx of Diamond White voorde kleur die het beste past bij uw huis.